baltoro.pl

Sekcje

W Centrum Wspinaczkowym Baltoro istnieje możliwość uczestniczenia w Sekcjach Wspinaczkowych i zajęciach indywidualnych, na których można:

– nauczyć się podstawowych technik wspinaczkowych

– udoskonalić zdobyte już umiejętności

– pod okiem instruktora rozwijać swoją siłę, wytrzymałość i technikę

– regularnie trenować w towarzystwie kilku innych osób na podobnym poziomie

Obecnie takie zajęcia prowadzone są przez następujących instruktorów: Aleksandrę Osiniak, Sławka Barłoga, Bartka Łuksika, Szczepana Podolca oraz Krzyśka Szalachę
Terminarz sekcji prowadzonych przez Szczepana:

od

do

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

16:00

16:30

         

16:30

17:00

         

17:00

17:30

Grupa
początkująca
dorośli

Grupa dzieci
wiek 10-13 lat

 

Grupa dzieci
wiek 10-13 lat

 

17:30

18:00

   

18:00

18:30

   

18:30

19:00

Grupa dzieci
wiek 7-10 lat

Grupa dorośli
średnio zaawansowana/ zaawansowana

 

Grupa dorośli
średnio zaawansowana/ zaawansowana

 

19:00

19:30

   

19:30

20:00

   

20:00

20:30

Grupa
początkująca
dorośli

Grupa dorośli początkująca/
średnio zaawansowana

 

Grupa dorośli początkująca/
średnio zaawansowana

 

20:30

21:00

   

21:00

21:30

   

21:30

22:00

         

 

Terminarz sekcji prowadzonych przez Sławka:

od

do

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

16:00

16:30

 

 

 

 

 

16:30

17:00

 

 

 

 

 

17:00

17:30

 

 

 

 

 

17:30

18:00

 

 

 

 

 

18:00

18:30

Dorośli –
grupa
początkująca

 

Dorośli –
grupa
początkująca

 

 

18:30

19:00

 

 

 

19:00

19:30

 

 

 

19:30

20:00

 

 

 

20:00

20:30

 

 

 

 

 

20:30

21:00

 

 

 

 

 

21:00

21:30

 

 

 

 

 

21:30

22:00

         

 

Regulamin ubiegania się i prowadzenia sekcji wspinaczkowej oraz szkoleń wspinaczkowych, wysokościowych itp. w Centrum Wspinaczkowym Baltoro

 

 1. Sekcje sportowe
 2. 1. Osoba zainteresowana prowadzeniem sekcji, zwraca się z pisemnym wnioskiem do Kierownika Ścianki o wydanie licencji na prowadzenie sekcji. Kierownik ścianki pozytywnie lub negatywnie rozpatruje wniosek do 14 dni od jego złożenia. W przypadku odrzucenia wniosku przez Kierownika, interesant może odwołać się do Zarządu Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego.
 1. 2. Licencje są przyznawane na okres 3 miesięcy i odnawiane na nowo, po upływie terminu.
 2. 3. Licencja może być odebrana w trybie natychmiastowym w przypadku niedostosowania się do regulaminu ścianki lub regulaminu ubiegania się i prowadzenia sekcji wspinaczkowej.
 3. 4. Koszt licencji ustala się na 10zł/zajęcia + 200zł/kaucja. Osoby ubiegające się o licencję mogą być zwolnione z opłaty decyzją Kierownika Ścianki. W przypadku odrzucenia wniosku zwolnienie z opłaty przez Kierownika ścianki, interesant może odwołać się do Zarządu Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego.
 1. 5. Osoba uczestnicząca w zajęciach sportowych musi wykupić wejście na ściankę wspinaczkową – wejście jednorazowe lub karnet.
 2. 6. Harmonogram zajęć opracowuje Kierownik ścianki, który koordynuje sekcje sportowe.
 3. 7. Osoba prowadząca sekcję zobowiązana jest do sumiennego realizowania wcześniej ustalonego harmonogramu. W przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia, ten może wyznaczyć równie doświadczonego zastępcę. Nieobecność prowadzącego zajęcia dopuszczona jest dwa razy w miesiącu. Zajęcia można przekładać po konsultacji z kierownikiem ścianki. Osoba prowadząca sekcję ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych obecności na okres przyznanej licencji.
 4. 8. Osoba prowadząca sekcje sportową może w dowolnym terminie i o dowolniej porze prowadzić zajęcia dodatkowe (naukę wspinania) w grupach nie większych niż 3 osoby.                         W przypadku większej liczby osób treningi muszą odbywać się w według harmonogramu zajęć.

 

 1. Szkolenia wspinaczkowe, wysokościowe itp.

 

 1. 1. Osoba zainteresowana prowadzeniem szkolenia, zwraca się z pisemnym, telefonicznym bądź e-mailowym wnioskiem do Kierownika Ścianki o wydanie zezwolenia na prowadzenie zajęć. Kierownik ścianki pozytywnie lub negatywnie rozpatruje wniosek do 14 dni od jego złożenia. W przypadku odrzucenia wniosku przez Kierownika, interesant może odwołać się do Zarządu Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego.
 1. 2. Koszt prowadzenia zajęć ustala się odpowiednio:

– 50zł/h poza godzinami otwarcia CW Baltoro,

– 80zł/h w godzinach otwarcia CW Baltoro.

 1. 3. Osoba uczestnicząca w zajęciach musi wykupić wejście na ściankę wspinaczkową – wejście jednorazowe lub karnet.
 2. 4. Harmonogram szkoleń opracowuje Kierownik ścianki.

 

 • Ogólne

 

 1. 1. Osoba prowadząca sekcję czy szkolenia powinna posiadać ubezpieczenie OC.
 2. 2. Osoba prowadząca sekcję czy szkolenia prowadzi ją na własną odpowiedzialność i nie będzie rościła żadnych praw do Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego, składając pisemne oświadczenie w załączniku do składanego wniosku o przyznanie licencji.
 3. 3. W przypadku złamania powyższych warunków, kaucja może nie zostać zwrócona.


Facebook

SPONSORZY

SPONSORZY

PARTNERZY

PARTNERZY
Jestem Fit