baltoro.pl

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM WSPINACZKOWEGO „BALTORO” ORAZ INNYCH SAL KLUBOWYCH

Operatorem Centrum Wspinaczkowego „BALTORO” mieszczącego się przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11 w Rzeszowie jest Rzeszowski Klub Wysokogórski.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Wspinanie rozpocząć można dopiero po uprzednim opłaceniu biletu wstępu (według cennika) i zarejestrowaniu w recepcji u obsługi ściany.

§ 2

Warunkiem koniecznym rozpoczęcia wspinania jest zapoznanie się z regulaminem oraz podpisanie listy imiennej prowadzonej przez obsługę ścianki. Dodatkowo osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do dostarczenia oświadczenia od rodziców lub prawnych opiekunów o zgodzie na korzystanie ze ścianki Klubowej.

§ 3

Na terenie ścianki nie wolno spożywać alkoholu oraz palić papierosów – osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą wypraszane.

§ 4

Każdy z korzystających ze ścianki przyjmuje do wiadomości, że uprawianie sportów wspinaczkowych, w tym wspinaczka na sztucznych ściankach może być źródłem kontuzji, urazów oraz w skrajnych przypadkach śmierci – nawet przy zachowaniu wszelkich reguł bezpieczeństwa.

Każdy z uczestników korzysta ze ścianki na własna odpowiedzialność.

 

§ 5

Odzież i obuwie wejściowe na czas treningu należy pozostawić w szatni. Udostępniający ściankę do treningu nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie Klubu. Rzeczy wartościowe można pozostawić w depozycie w recepcji. Obowiązuje bezwzględny zakaz wspinania się w obuwiu wejściowym, na bosaka lub obuwiu nie sportowym.

§ 6

Dla utrzymania porządku i zachowania zasad bezpieczeństwa Kierownik Ścianki, Obsługa lub Zarząd, może wprowadzać zakazy korzystania z części ścianki lub zakazywać określonych form wspinaczki lub upominać poszczególnych uczestników. Za nieprzestrzeganie tych poleceń lub Regulaminu uczestnik może zostać poproszony o wyjście z sali. Bez zwrotu opłaty za korzystanie z ścianki.

§ 7

Dbamy o czystość i wszystkie śmieci zostawiamy w koszach na śmieci. Zabronione jest zostawianie prywatnych rzeczy wspinaczkowych po treningu na wieszaku.

§ 8

Organem administrującym bieżącą działalnością na ściance jest Kierownik Ścianki powoływany przez Zarząd RKW.

§ 9

Sprawy nieregulowane przez niniejszy regulamin są rozwiązywane przez Kierownika Ścianki lub Obsługę, na miejscu w trybie ostatecznym.

 

KORZYSTANIE ZE ŚCIANKI

§ 10

Asekurować innych, szczególnie z dolną asekuracją mogą wyłącznie osoby robiące to prawidłowo. Ocena należy do obsługi ścianki.

§ 11

W przypadku osób początkujących, wspinaczka oraz asekuracja z użyciem lin możliwa jest dopiero po dopuszczeniu przez obsługę lub pod jego bezpośrednią opieką. Osoba taka, za zgodą obsługi może wspinać się ( ale nie asekurować!!! ), asekurowana przez doświadczonego wspinacza

§ 12

Linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła ( ósemka ). Absolutnie zakazane jest wpinanie liny za pomocą karabinka.

§ 13

Asekurację prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych z wyjątkiem ósemki oraz półwyblinki.

§ 14

Wspinaczka z górną asekuracją dozwolona jest na drogach, na których wiszą liny. UWAGA!!! liny do asekuracji górnej nie nadają się do wspinania z asekuracją dolną.

§ 15

Wspinaczka z górną asekuracją na drogach nie wyposażonych w liny na stałe, jest dozwolona pod warunkiem, że potencjalne odpadnięcie nie jest niebezpieczne i nie będzie zagrażać wspinającemu się i innym użytkownikom ścianki.

§ 16

Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych.

 

§ 17

Wspinanie bez asekuracji dopuszczalne jest tylko w przeznaczonych do tego miejscach ( np. bulderownia ) wyposażonych w materace, UWAGA!!! – tylko do poziomu czerwonej linii oznaczonej na ścianie.

§ 18

Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników  ściany, w szczególności:

-przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu

-wspinanie nad lub pod inną osobą

-asekurowanie poza wyznaczoną strefą

§ 19

Do zmian w systemach asekuracji ( liny do asekuracji górnej ( wędki ), stanowiska, ekspresy itp ) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany.

§ 20

Wspinając się na ściance, nie wolno stawać na plakietki asekuracyjne, ani chwytać się ich.

§ 21

Nie wolno wspinać się, mając na sobie biżuterię (np. pierścionki, kolczyki, łańcuszki, itp).

§ 22

Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący.

§ 23

Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN).

§ 24

Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianą.

§ 25

Zabronione jest wykorzystanie lin i innych urządzeń na hali niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem, tj. huśtania się, wieszania, podnoszenia się na linie itp.

 

Pliki do pobrania:

Wzór oświadczenia rodziców:


 Facebook

SPONSORZY

SPONSORZY

PARTNERZY

PARTNERZY
Jestem Fit